اگر از ایزدخواست واثار باستانی بازدیدکردی حتما یه سراغی هم از سوغات ایزدخواست بگیرید.به به  اول نان تنوری مرغوب ایزدخواست که زبانزد عام وخاص است دوم پنیر محلی است که اگه سال خوب باشه الان دیگه فصل پنیر گوسفندی است سوم اگه یه مقدار وضعیت مالیتون خوبه سراغ روغن حیوانی (روغن میش ) رابگرید چهارم اگه دوستدار صنایع دستی هستی از قالی بافی  و  رووار (رویه گیوه )              والله حیف است که صنایع دستی داره از بین میره (امروز از یه کرد قیمت گیوه ای راکه  پوشیده بود را در آبادان سوال کردم گفتش که مبلغ سیصدوپنجاه هزار تومان آن را تهیه کرده است )

وخیلی چیزای دیگر که ....

                                                       نمای غربی قلعه باستانی ایزدخواست

 

 

 

 

 

نوشته شده توسط غلامعلی ایزدی در شنبه دوم فروردین 93 ساعت 1:26 | بدون نظر